Mở App
×
Đăng nhập
Đăng ký
30%

1. Tối đa 1 voucher/hóa đơn. 2. Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. 3. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần 4. Không giảm giá topping với các đồ uống chưa có sẵn topping

0 • 86 lượt đặt
5%

1. Tối đa 1 voucher/hóa đơn. 2. Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. 3. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần 4. Không giảm giá topping đối với các loại đồ uống chưa có sẵn topping

0 • 86 lượt đặt

Khám phá KOPO!

Ứng dụng tiên phong - Khách hàng là tất cả.

banner logo