Mở App
×
Đăng nhập
Đăng ký
10%

1. Tối đa 1 voucher/hóa đơn. 2. Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. 3. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần 4. Áp dụng với nhóm từ 6 người trở lên cho set buffet 99k

0 • 86 lượt đặt
10%

1. Tối đa 1 voucher/hóa đơn, không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. 2. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần 3. Đặt từ 3 mâm/bàn trở lên

0 • 86 lượt đặt
100%

1.Tối đa 1 voucher/hóa đơn, không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. 2. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần 3. Khách hàng đặt bàn và đặt cọc trước với nhà hàng

0 • 86 lượt đặt
35%

1. Tối đa 1 voucher/hóa đơn, không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. 2. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần

0 • 86 lượt đặt
35%

1. Tối đa 1 voucher/hóa đơn. 2 Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. 3. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần

0 • 86 lượt đặt
5%

1. Không áp dụng các ngày lễ tết: Tháng 1 (1/1);Tháng 2 (12,13,14/2); Tháng 3 (6,7, 8/3); Tháng 4 (28,29,30/4); Tháng 5 (1/5); Tháng 8 (31/8); Tháng 9 (1,2/9); Tháng 10 (18,19,20/10); Tháng 11 (18,19,20/11); Tháng 12 (22,23,24/12 & 30,31/12) và (8,9,10/3 ÂL) 2. Tối đa 1voucher/hoá đơn, không áp dụng cùng chương trình khuyến mãi khác 3. Giá menu chưa bao gồm VAT. Vui lòng thanh toán 10% VAT nếu quý khách muốn lấy hoá đơn 4. Từ 15 người lớn trở lên, cần đặt cọc trước với Nhà hàng 5. Nhà hàng tính phí khi mang đồ ăn, đồ uống từ bên ngoài vào.

0 • 86 lượt đặt
100%

1. Tối đa 1 voucher/hóa đơn, không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. 2. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần

0 • 86 lượt đặt
10%

1. Tối đa 1 voucher/hóa đơn, không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. 2. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần 3. Áp dụng với nhóm khách hàng 30 người trở lên

0 • 86 lượt đặt
5%

1. Quý khách vui lòng đặt bàn trước nếu tổ chức sinh nhật. 2. Áp dụng cho nhóm 12 khách trở lên. 3. Tối đa 1 voucher/hóa đơn, không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. 4. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần

0 • 86 lượt đặt
5%

1. Tối đa 1 voucher/hóa đơn, không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. 2. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần

0 • 86 lượt đặt
15%

1. Tối đa 1 voucher/hóa đơn. 2. Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. 3. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần

0 • 86 lượt đặt
10%

1. Tối đa 1 voucher/hóa đơn. 2. Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. 3. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần

0 • 86 lượt đặt
10%

1. Tối đa 1 voucher/hóa đơn, không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. 2. Áp dụng trong tháng sinh nhật của bạn , không bao gồm đồ uống .

0 • 86 lượt đặt
11%

1. Tối đa 1 voucher/hóa đơn, không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. 2. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần

0 • 86 lượt đặt
11%

1. Tối đa 1 voucher/hóa đơn, không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. 2. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần

0 • 86 lượt đặt

Khám phá KOPO!

Ứng dụng tiên phong - Khách hàng là tất cả.

banner logo