Mở App
×
Đăng nhập
Đăng ký
18%

1. Tối đa 1 voucher/hóa đơn, không áp dụng đồng thời các chương trình với nhau. 2. Giá menu chưa bao gồm VAT, hoá đơn luôn tính 10% VAT. 3. Không áp dụng vào các ngày lễ tết: 1/1, 8/3, 30/4, 1/5, 2/9, 20/10 & (10/3 Âm lịch) 4. Nhà hàng tính phí khi mang đồ ăn, đồ uống từ ngoài vào. 5. Từ 10 người lớn trở lên, cần đặt cọc trước. 6. Áp dụng từ nhóm 3 người trở lên.

0 • 86 lượt đặt
30%

1. Tối đa 1 voucher/hóa đơn. 2. Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. 3. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần

0 • 86 lượt đặt
15%

1. Không áp dụng đồng thời các chương trình với nhau 2. Giá menu chưa bao gồm VAT, nhà hàng luôn thu 10% VAT. 3. Không áp dụng vào các ngày lễ tết: 1/1, 8/3, 30/4, 1/5, 2/9, 20/10 & (10/3 Âm lịch) 4. Nhà hàng tính phí khi mang đồ ăn, đồ uống từ ngoài vào. 5. Từ 10 người lớn trở lên, cần đặt cọc trước.

0 • 86 lượt đặt
33%

1. Tối đa 1 voucher/hóa đơn 2. Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. 3. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần

0 • 86 lượt đặt
23%

1.Tối đa 1 voucher/hóa đơn. 2. Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. 3. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần 4. Giá menu chưa bao gồm VAT. Nhà hàng luôn thu 10% VAT 5. Ưu đãi vẫn được áp dụng vào các ngày lễ

0 • 86 lượt đặt

Khám phá KOPO!

Ứng dụng tiên phong - Khách hàng là tất cả.

banner logo