Mở App
×
Đăng nhập
Đăng ký
10%

1. Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. 2. Áp dụng các ngày trong tuần 3. Tối đa 1 voucher/hóa đơn

1 • 86 lượt đặt
10%

1. Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. 2. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần 3. Tối đa 1 voucher/hóa đơn

0 • 86 lượt đặt
15%

1. Ưu đãi vẫn áp dụng cho các ngày lễ 2. Giá menu chưa bao gồm VAT. Quý khách lấy hóa đơn, vui lòng thanh toán 10% VAT

0 • 86 lượt đặt
10%

1. Ưu đãi vẫn áp dụng cho các ngày lễ 2. Giá menu chưa bao gồm VAT. Quý khách lấy hóa đơn, vui lòng thanh toán 10% VAT

0 • 86 lượt đặt

Khám phá KOPO!

Ứng dụng tiên phong - Khách hàng là tất cả.

banner logo