Mở App
×
Đăng nhập
Đăng ký
30%

1. Tối đa 1 voucher/hóa đơn. 2. Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. 3. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần từ 6h sáng đến 11h trưa

0 • 86 lượt đặt
10%

1. Tối đa 1 voucher/hoá đơn 2. Không áp dụng với các chương trình khuyến mãi khác 3. Áp dụng buổi trưa 11h -14h, từ thứ 2 đến thứ 6 và buổi tối từ thứ 2 đến thứ 5 4. Áp dụng với suất buffet 199k

0 • 86 lượt đặt
15%

1. Tối đa 1 voucher/hoá đơn 2. Không áp dụng với các chương trình khuyến mãi khác 3. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần 4. Áp dụng với suất buffet từ 279k trở lên

0 • 86 lượt đặt
10%

1. Tối đa 1 voucher/hóa đơn. 2. Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. 3. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần 4. Áp dụng từ suất 279k (suất người lớn) 5. Áp dụng khi đi từ 4 người trở lên 6. Không áp dụng vào lễ, tết.

0 • 86 lượt đặt
100%

1. Tối đa 1 voucher/hóa đơn. 2. Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. 3. Áp dụng thứ 2 và thứ 4 4. Ap dụng với nhóm đi từ 4 người trở lên 5. Áp dụng với suất buffet từ 279k trở lên (suất người lớn)

0 • 86 lượt đặt
10%

1. Tối đa 1 voucher/hóa đơn. 2. Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. 3. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần 4. Áp dụng với nhóm từ 6 người trở lên cho set buffet 99k

0 • 86 lượt đặt
100%

- Voucher có hiệu lực trong 30 ngày kể từ thời điểm "Nhận mã" hoặc đến khi kết thúc chương trình tùy điều kiện nào đến trước. - Tối đa 1 voucher/hóa đơn. - Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. - Áp dụng tất cả các ngày trong tuần - Khách tổ chức sinh nhật cần đặt cọc trước với nhà hàng

0 • 86 lượt đặt
50%

1. Tối đa 1 voucher/hóa đơn. 2. Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. 3. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần

0 • 86 lượt đặt
10%

1. Tối đa 1 voucher/hóa đơn, không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. 2. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần 3. Đặt từ 3 mâm/bàn trở lên

0 • 86 lượt đặt
100%

1.Tối đa 1 voucher/hóa đơn, không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. 2. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần 3. Khách hàng đặt bàn và đặt cọc trước với nhà hàng

0 • 86 lượt đặt
35%

1. Tối đa 1 voucher/hóa đơn, không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. 2. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần

0 • 86 lượt đặt
35%

1. Tối đa 1 voucher/hóa đơn. 2 Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. 3. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần

0 • 86 lượt đặt
5%

1. Không áp dụng các ngày lễ tết: Tháng 1 (1/1);Tháng 2 (12,13,14/2); Tháng 3 (6,7, 8/3); Tháng 4 (28,29,30/4); Tháng 5 (1/5); Tháng 8 (31/8); Tháng 9 (1,2/9); Tháng 10 (18,19,20/10); Tháng 11 (18,19,20/11); Tháng 12 (22,23,24/12 & 30,31/12) và (8,9,10/3 ÂL) 2. Tối đa 1voucher/hoá đơn, không áp dụng cùng chương trình khuyến mãi khác 3. Giá menu chưa bao gồm VAT. Vui lòng thanh toán 10% VAT nếu quý khách muốn lấy hoá đơn 4. Từ 15 người lớn trở lên, cần đặt cọc trước với Nhà hàng 5. Nhà hàng tính phí khi mang đồ ăn, đồ uống từ bên ngoài vào.

0 • 86 lượt đặt
100%

1. Tối đa 1 voucher/hóa đơn, không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. 2. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần

0 • 86 lượt đặt
10%

1. Tối đa 1 voucher/hóa đơn, không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. 2. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần 3. Áp dụng với nhóm khách hàng 30 người trở lên

0 • 86 lượt đặt

Khám phá KOPO!

Ứng dụng tiên phong - Khách hàng là tất cả.

banner logo