Mở App
×
Đăng nhập
Đăng ký
10%

1. Tối đa 1 voucher/hoá đơn 2. Không áp dụng với các chương trình khuyến mãi khác 3. Áp dụng buổi trưa 11h -14h, từ thứ 2 đến thứ 6 và buổi tối từ thứ 2 đến thứ 5 4. Áp dụng với suất buffet 199k

0 • 86 lượt đặt
15%

1. Tối đa 1 voucher/hoá đơn 2. Không áp dụng với các chương trình khuyến mãi khác 3. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần 4. Áp dụng với suất buffet từ 279k trở lên

0 • 86 lượt đặt
10%

1. Tối đa 1 voucher/hóa đơn. 2. Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. 3. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần 4. Áp dụng từ suất 279k (suất người lớn) 5. Áp dụng khi đi từ 4 người trở lên 6. Không áp dụng vào lễ, tết.

0 • 86 lượt đặt
100%

1. Tối đa 1 voucher/hóa đơn. 2. Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. 3. Áp dụng thứ 2 và thứ 4 4. Ap dụng với nhóm đi từ 4 người trở lên 5. Áp dụng với suất buffet từ 279k trở lên (suất người lớn)

0 • 86 lượt đặt
10%

1. Tối đa 1 voucher/hóa đơn. 2. Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. 3. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần 4. Áp dụng với nhóm từ 6 người trở lên cho set buffet 99k

0 • 86 lượt đặt
10%

1. Tối đa 1 voucher/hóa đơn, không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. 2. Áp dụng trong tháng sinh nhật của bạn , không bao gồm đồ uống .

0 • 86 lượt đặt
11%

1. Tối đa 1 voucher/hóa đơn, không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. 2. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần

0 • 86 lượt đặt
11%

1. Tối đa 1 voucher/hóa đơn, không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. 2. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần

0 • 86 lượt đặt
15%

1.Tối đa 1 voucher/hóa đơn, không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. 2. Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần ( không được áp dụng vào các ngày lễ Tết như 31/12, 1/1, 14/2, 8/3, 30/5, 1/5, 2/9, 13/9(trung thu), 20/10, 20/11) 3. Nhà hàng cho miễn phí rượu mang vào 4. Với nhóm khách hàng từ 10 Người trở lên cần phải đặt cọc 5. Giá menu chưa bao gồm VAT . Nhà hàng luôn thu 10% VAT.

0 • 86 lượt đặt
10%

1. Tối đa 1 voucher/hóa đơn, không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. 2. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần (không được áp dụng vào các ngày lễ Tết như 31/12, 1/1, 14/2, 8/3, 30/5, 1/5, 2/9, 13/9(trung thu), 20/10, 20/11). 3. Khách đi trên 10 người cần phải đặt cọc. 4. Áp dụng với 10 người trở lên và sử dụng BF 279k trở lên.

0 • 86 lượt đặt
18%

1. Tối đa 1 voucher/hóa đơn, không áp dụng đồng thời các chương trình với nhau. 2. Giá menu chưa bao gồm VAT, hoá đơn luôn tính 10% VAT. 3. Không áp dụng vào các ngày lễ tết: 1/1, 8/3, 30/4, 1/5, 2/9, 20/10 & (10/3 Âm lịch) 4. Nhà hàng tính phí khi mang đồ ăn, đồ uống từ ngoài vào. 5. Từ 10 người lớn trở lên, cần đặt cọc trước. 6. Áp dụng từ nhóm 3 người trở lên.

0 • 86 lượt đặt
10%

1. Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. 2. Áp dụng các ngày trong tuần 3. Tối đa 1 voucher/hóa đơn

1 • 86 lượt đặt
30%

1. Tối đa 1 voucher/hóa đơn. 2. Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. 3. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần

0 • 86 lượt đặt
10%

1. Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. 2. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần 3. Tối đa 1 voucher/hóa đơn

0 • 86 lượt đặt
15%

1. Ưu đãi vẫn áp dụng cho các ngày lễ 2. Giá menu chưa bao gồm VAT. Quý khách lấy hóa đơn, vui lòng thanh toán 10% VAT

0 • 86 lượt đặt

Khám phá KOPO!

Ứng dụng tiên phong - Khách hàng là tất cả.

banner logo