Mở App
×
Đăng nhập
Đăng ký

Chính sách bảo hành bảo trì

Tuyên bố từ chối

Kopo có các biện pháp bảo mật cho trang web và các dịch vụ cung cấp. Tuy nhiên, Kopo không thể đảm bảo tuyệt đối trang web khỏi các hành động phá hoại hoặc các loại virus từ Internet.

Kopo không có bất cứ bảo đảm nào hoặc tuyên bố nào về tính chính xác hay hoàn thiện của bất kỳ thông tin nào trên website này. Định kỳ Kopo sẽ bổ sung, thay đổi, cải tiến hoặc cập nhật các tính năng và thông tin trên website này mà không cần báo trước. Trong bất kỳ trường hợp nào, Kopo sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát, thiệt hại, trách nhiệm mang lại do việc sử dụng thông tin từ website này, cũng như bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn hoặc chậm trễ về các thông tin.

Việc sử dụng thông tin tại website này là hoàn toàn tùy thuộc vào rủi ro riêng của người sử dụng. Trong bất kỳ trường hợp nào, Kopo hoặc các đại diện của mình sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc tất yếu nào.

Trang web của Kopo bao gồm các đường liên kết đến các trang web khác không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của Kopo hoặc chứa các thông tin do các bên thứ ba cung cấp. Do vậy, Kopo không chịu trách nhiệm về các lỗi hoặc thiếu sót trong thông tin trích dẫn và các nội dung, quyền riêng tư, tính bảo mật của các trang web liên kết đến cũng như các thiệt hại nếu có khi bạn truy nhập, sử dụng các trang web đó.

Các thay đổi trên website Kopo

Chúng tôi có toàn quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung của trang web này bao gồm bất kỳ khoản mục nào vào bất kì lúc nào mà không cần báo trước.

Khám phá KOPO!

Ứng dụng tiên phong - Khách hàng là tất cả.

banner logo